Ennen vainajien pelättiin tulevan kostamaan kuolemansa tai peräti tappamaan läheisensä – spiritismin suosion nousun myötä kuolleisiin läheisiin alettiin suhtautua lämpimämmin

Kokemukset vainajien läsnäolosta ovat olleet läpi ihmiskunnan histo­rian varsin yleisiä ja yleismaailmallisia. Helsingin yliopiston folkloristiikan ja kansanuskon tutkijan Kaarina Kosken mukaan siinä, miten näihin kokemuksiin on suhtauduttu ja millaista vaikutusvaltaa vainajilla on uskottu olevan elä­vien maailmassa, on paljon historial­lista vaihtelua.