Syntyisikö Hollolaan kaavaillulle kiertotalousalueelle työpaikkoja vai olisiko kyseessä pelkkä läjitysalue? 129 hehtaarin aluevaraus on etenemässä päätettäväksi

Kierrätysalueelle on etsitty paikkaa vuosien ajan. Kymmenestä selvitetystä sijaintivaihtoehdosta parhaaksi on arvioitu Kehätien alue Hollolassa. Juha Peurala

Vuonna 2014 alkanut selvitystyö uuden jätteenkäsittelyalueen löytämiseksi Lahden seudulta on edennyt pisteeseen, jossa esillä on enää yksi vaihtoehto.