Vili Uuskallion näkökulma: Vastustaako Hollola kiertotaloutta ja työpaikkoja?

Näkymä kiertotalouden käyttöön kaavaillulta Kehätien alueelta koilliseen kohti Salpakangasta. Juha Peurala

Kehätien alue Hollolassa sai lausuntokierroksella kannatusta kiertotalouden yritystoiminnan sijaintipaikaksi. Kehätielinjan eteläpuolella sijaitsevan alueen puolesta liputtavat esimerkiksi Hämeen ely-keskus, ympäristöministeriö, Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos.