Lahtelaiset yrityksen yrittävät saada jätteet entistä paremmin hyötykäyttöön

Labio eli entinen Lahden Komposti jalostaa jätevedenpuhdistamon lietteestä ja erikseen kerätystä biojätteestä biokaasua ja kompostia. Nyt molemmat raaka-aineet yhdistetään ja syntynyt komposti voidaan ajaa pelloilla.