Levyarvio: Räppärin kutuaika on aina päällä – Gettomasan Kalamies on laulupainoinen

Gettomasa: Kalamies