Suomi on maailman laajin luomukeruualue -ei hyödynnetä

Suomen metsistä noin puolet, 11,6 miljoonaa hehtaaria, on luokiteltu virallisesti luomukeruualueeksi. Vain näiltä alueilta kerättyjä tuotteita saa nimittää luomuksi. Tällä uskotaan olevan kaupallista arvoa, tosin sitä on toistaiseksi melko vähän hyödynnetty. Valtaosa alueista sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä on saatu kerralla sertifioitua luomuksi laajoja, valtio-omisteisia metsäalueita.