Levyarvio: Vladislav Delay, Sly ja Robbie hytkyttävät, polskivat ja kolisevat

Vladislav Delay, Sly & Robbie