Asukkaat pelkäävät melu- ja pölyongelmien pahenevan, kun GRK Infra mielii kasvattaa kierrätysaseman tuotantoa Kärkölässä – "Toiveena on, että ympäristölupaehtoihin tulee kohtuulliset pykälät asukkaiden suojaamiseksi"

Kärköläläiset Aimo Aaltonen ja Pekka Kinnunen osallistuivat GRK Infran tilaisuuteen Lappilassa torstaina. Sami Kuusivirta

Kärkölän Lappilan asukkaat ovat huolissaan GRK Infran suunnitelmista kasvattaa kylässä sijaitsevan kierrätysaseman tuotantoa. Yritys on hakenut aluehallintovirastolta lupaa vastaanotto- ja varastointimäärien huomattavaan lisäämiseen ja tuhkien välivarastoinnin aloittamiseen.