Kirkon jäsenyys on yhä enemmän valinta, ei itsestäänselvyys – jotkut eroavat ja liittyvät monta kertaa elämänsä aikana

Valtaosa evankelisluterilaisen kirkon jäsenistä on ja pysyy, mutta sekä eroaminen että liittyminen ovat kiihtyneet 2000-luvulla.