Lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset muistelevat - sotilaiden jälkeläisten muistoista koottiin kirja

Suomen Maakuntakirjailijoiden yhdistys on saanut valmiiksi antologian sotamuistoista. Sotilaiden lapsia -kirjassa äänen saavat sotilaiden lapset, lastenlapset ja jopa lastenlastenlapset, kertoo Maakuntakirjailijoiden puheenjohtaja ja kirjan toimittaja Kari Tahvanainen.