Aloitti myymällä rapusaalista, seilasi merillä ja perusti ravintolan kesken opintojen - Teerenpelin Anssi Pyysing on yhdistelmä impulsiivisuutta ja järkeviä riskejä

Varhaisin oppitunti bisneksen teon tosiasioista tuli jo lapsuudessa. Etelä-Karjalassa Nuijamaan kylässä syntynyt ja varttunut Anssi Pyysing asui perheensä kanssa lähellä virtaavaa jokea, josta he pyysivät rapuja joka kesä. Saalista myytiin innokkaasti, ja sana levisi. Eräs mies tuli joka kerta hakemaan rapuja jopa suoraan Pyysingien kotiovelta.