Katso luonnokset LSL:n uusista runkolinjoista – Trion kohdalle Lahdessa ehkä bussiliikenteen vaihtoterminaali

Tulevaisuudessa kaikki bussit eivät välttämättä enää kierrä kauppatorin kautta, jos Trion edustalle tulee uusi vaihtoterminaali. Sami Kuusivirta

Vili Uuskallio

Lahden seudun liikenteen (LSL) tulevasta runkolinjastosta on julkaistu ensimmäiset luonnokset. Linjasto perustuu kymmeneen runkolinjaan sekä niitä täydentäviin linjoihin.

Linjastosta on tehty kaksi versiota, joista ensimmäinen perustuu nykyiseen malliin, jossa kaikki linjat kulkevat matkakeskuksen ja kauppatorin kautta.

Toinen versio perustuu mahdollisuuteen rakentaa Lahteen Vesijärvenkadulle kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali, jolla vältettäisiin ylimääräiset kierrokset kauppatorin ympäri.

Runkolinjojen suunnittelussa on hyödynnetty viime vuonna tehdyn asukaskyselyn tuloksia, saapuneita e-palautteita, kuljettajakyselyn vastauksia, nykyisiä matkustajamääriä, asukastiheyttä eri alueilla sekä liikkumisdataa. Tavoitteena on ollut selkeyttää ja nopeuttaa joukkoliikenteen linjastoa.

Uusi runkolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019–2022 aikana.

Luonnoksissa ei ole vielä otettu kantaa pysäkkien sijoitteluun tai lukumäärään eikä lopullisiin aikatauluihin. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on pääosin suunniteltu, mutta aikataulujen suhteen voi tässä vaiheessa esittää toiveita. Viikonloppuöiden yölinjasto sekä Vääksyn suunnan joukkoliikenne suunnitellaan myöhemmin.

Luonnokset kommentoitavina

Runkolinjaluonnoksia voi kommentoida 19. maaliskuuta asti LSL:n nettisivuilla. Sosiaalisessa mediassa aiheesta voi keskustella käyttämällä aihetunnisteita #Lahti #runkolinjasto #minunvuoroni #sinunvuorosi. Uudet linjat tulevat nähtäville myös paperisena pääkirjaston Lahti-Pisteeseen ensi viikon aikana.

– Uskon, että palautteita tulee satoja, joukkoliikennelogistikko Katja Suhonen ennakoi.

”Säästöpaineet niskassa”

Lahden kaupunki käyttää joukkoliikenteeseen tänä vuonna lähes 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tulevina vuosina kustannukset alenisivat miljoonalla eurolla nykyisestä.

– Meillä on säästöpaineet niskassa. Vaikka jonnekin tekisi mieli lisätä joukkoliikennettä, mahdollisuuksia ei välttämättä kauheasti ole. Tasapainoilemme sen välillä, kuinka paljon linjoja suoristetaan ja nopeutetaan ja kuinka paljon joudutaan kierrättämään jostain, että pystytään palvelemaan matkustajia, Suhonen toteaa.

Reittejä selkeyttämällä pyritään kasvattamaan lipputuloja. Vuorojen määrä ja liikennöintiajat pyritään pitämään pääosin ennallaan.

– Jotain täsmennyksiä tehdään aikataulusuunnittelun aikana, kun katsotaan vuorojen tarkkoja määriä. Etenkin myöhäisinä ilta-aikoina on tosi hiljaisia vuoroja, joita ei joukkoliikenteellä kannata ajaa.

Uusien reittien suunnittelu alkoi viime keväänä alkukartoituksilla.

– Onhan siinä ollut tekemistä. Syksyllä sekä talvella on tehty varsinaista suunnittelua.

Se kiertävätkö kaikki bussit jatkossakin torin, ratkaistaan keskustan suunnittelun ja visioinnin yhteydessä.

– Jos Vesijärvenkadun terminaaliin päädytään, se tietysti vaatii inframuutoksia, jotka eivät välttämättä ole nopeita. Voi olla, että aluksi runkolinjoja ajetaan torin ja matkakeskuksen kautta joka tapauksessa.

Tällainen on uusi linjasto:

w980none

Runkolinja 1 Mukkula – Metsäkangas

Metsäkankaan ja keskustan väli muuttuisi nykyisestä siten, että linja siirtyisi Hämeenlinnantielle jo Kasakkamäentieltä. Kiekkoistenkadun kautta ei siten olisi liikennöintiä. Tämä nopeuttaisi Metsäkankaalta keskustaan tuloa. Mukkulan suunnasta reitti keskustaan säilyisi nykyisellään. Myös vuoroväli ja liikennöintiajat pysyisivät suunnilleen nykyisellään.

Runkolinja 2 Karjusaari/Soltti – Liipola

Sekä Karjusaaren ja Soltin että Liipolan suunnasta on nykyiselläänkin kulkenut runkolinja keskustaan. Karjusaari ja Soltti jakavat niin pitkän matkan yhteistä reittiä, että ne on järkevä niputtaa samaksi linjaksi. Näin saadaan myös Liipolaan palautettua kymmenen minuutin vuoroväli. Liipolan suunnalta linja oikaistaisiin Uudenmaankatua keskustaan nykyisen Launeenkadun sijaan.

Runkolinja 3 Metsämaa – Nastola

Linja 3 oli kommentoitavana jo syksyllä, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 1.7. 2019 alkaen.

Runkolinja 4 Hörölä – Myyntimiehenkatu

Myyntimiehenkadulta tultaessa linja kiertäisi nykyiseen tapaan Patoniityn kautta ja tämän jälkeen linja tulisi suoraan Launeenkatua keskustaan, kiertämättä enää Mäntsäläntien kautta. Tämä suoristaisi ja nopeuttaisi linjaa. Reitti Kiveriön kautta Hörölään säilyisi nykyisellään.

Runkolinja 5 Tiilijärvi/Tiilikangas – Hiekkanummi/Viuha

Linjalla 5 on Hollolan päässä yhdistetty Tiilikankaan ja Tiilijärven linjat samaksi linjaksi. Samoin on tehty Ahtialan suunnalla, jossa Viuhan ja Hiekkanummen linjat on yhdistetty. Ahtialan suunnalta tuli asukaskyselyssä runsaasti palautteita, joissa toivottiin vaihdotonta yhteyttä Keskussairaalalle. Hollolan ja Ahtialan päät yhdistämällä tämä vaihdoton yhteys pystyttiin toteuttamaan ja samalla muodostuu luonnollinen runkolinja idästä länteen. Viuhasta tultaessa ajetaan vanhaan tapaan Vanhan Ahtialantien kautta, mutta jotta linja saataisiin nykyistä nopeammaksi, jätettäisiin Ala-Tonttilankadun liikennöinti muille linjoille.

Runkolinja 6 Ahtiala – Renkomäki

Linja 6 yhdistää Ahtialan suunnalla Herrasmannin ja Kaukkarin samalle linjalle. Herrasmannista matka-aika voi pidentyä hieman, mutta vuoroja olisi tarjolla kaksi vuoroa tunnissa, nykyisen yhden sijaan. Tämä linja ajaisi Ala-Tonttilankadun kautta, jotta Tonttilan tiheästi asutulle alueelle saadaan palvelua. Etelä-Lahden puolella linja ajaisi suoraan Uudenmaankatua, kunnes Apilakadun kohdalla linja poikkeaisi Ajokadulle nykyiseen tapaan palvelemaan Launeen koulua. Renkomäkeen linja sukeltaisi jo Orimattilankadun kohdalla. Linja ajaisi Renkomäen väylää, myös tulevaa katulinjausta pitkin Kaukasenkadun risteyksen päätepysäkille. Näin vältyttäisiin ajamasta suurella bussilla Renkomäen kapeita tonttikatuja.

Runkolinja 7 Kiikkula/Rautakankare – Joutjärvi/Tonttila

Linjan 7 länsipää sijaitsee Jalkarannassa, jossa kaksi vuoroa tunnissa ajaisi Tarjantien kautta Rautakankareelle ja kaksi vuoroa tunnissa suoraan Jalkarannantietä Kiikkulaan. Selkeyden vuoksi Korpikankareelle ei ole esitetty omaa linjaa. Linjan toinen pää idässä haarautuu myös kahtia, kaksi kertaa tunnissa ajettaisiin Joutjärvelle ja kaksi kertaa tunnissa rengaslinjana Tonttilaan. Tonttilan palvelutasoa saataisiin parannettua neljään vuoroon tunnissa, nykyisen kolmen vuoron sijaan.

Runkolinja 8 Metsä-Pietilä – Karisto

Metsä-Pietilästä linjaa keskustaan on suoristettu siten, että linja jatkaisi Hennalankatua Rykmentinkadulle, jonne on valmistunut runsaasti uusia kerrostaloja, ja sieltä Mytäjäisten ja Hollolankadun kautta Kauppatorille. Kariston suunnasta puolestaan nousi kyselyssä esille, että nopeammille yhteyksille matkakeskukseen olisi tarvetta. Koska Karistosta myös yläkoululaiset kulkevat keskustaan, muodostui sopivaksi reitiksi ajaa Karjalankatua pitkin ja Upon sillan kautta ensin matkakeskukselle.

Runkolinja 9 PHKS – Nastola (Harjuviidantie/Uusikylä)

Nastolan suunnasta yhteydet Harjuviidantieltä ja Uudestakylästä säilyisivät suunnilleen nykyisellään. Keskustaan saavuttaisiin Karjalankatua pitkin ja keskustasta jatkettaisiin Tapanilan kautta keskussairaalalle. Näin saadaan säilytettyä yhteys Nastolasta ja Jalkarannantien varresta keskussairaalalle.

Runkolinja 10 Riihelä – Saksala

Reitti Riihelästä keskustan suuntaan säilyisi nykyisellään, sillä erotuksella, että vuorot ajaisivat Hollolankatua kauppatorille, josta jatkettaisiin etelän ja matkakeskuksen suuntaan. Saksalan suunnasta oli toiveena, että Launeen palvelut saavutettaisiin paremmin, minkä vuoksi Saksalasta tultaessa ei käännyttäisikään Nikkarinkadulle vaan Launeen suuntaan ja ajettaisiin Ajokadun, Pohjoisen Liipolankadun ja Uudenmaankadun kautta keskustaan.

Runkolinjojen lisäksi linjastoa täydentävät muut linjat:

Linjat 12 (Hollola kk – Nikkilä) ja 13 (Ruoriniemi – Ala-Okeroinen/Metsä-Hennala) erottuvat runkolinjastosta hieman harvemmalla vuorovälillään. Linja 13 kiertäisi Mäntsäläntien kautta, joka jäisi pois runkolinjan 4 reitiltä.

Linjoja 23–28 sekä ns. kehälinjoja liikennöitäisiin vain ruuhka-aikoina. Kehä1 tarjoaisi suoran linjan Renkomäestä Keskussairaalalle ja Kehä2 toivotun linjan Mukkulan (Holman Prisma) ja Kariston (Kauppakeskus Karisma) välille.

Lassi-linjat ovat nykyiseen tapaan pikkubussilla liikennöitäviä linjoja. Lassi 18 ajaisi jatkossakin nykyistä reittiä Urheilukeskukselta kauppatorille ja Kiveriöön. Lassi 19 ajettaisiin Asemantaustasta Pyhättömään, ja se tarjoaisi samalla yhteyden Kauppatorilta matkakeskukseen.

Orimattila – Lahti ja Heinola – Lahti

Orimattilasta ja Heinolasta toivottiin nykyistä nopeampia yhteyksiä Lahteen. Nykyinen pitkä Orimattila-Lahti-Heinola – välin seutulinja on suunnitelman mukaan jaettu kahtia. Tämä muutos helpottaa linjan aikatauluttamista ja aikataulussa pysymistä.

Orimattilasta Lahteen on suunniteltu ajettavaksi kerran tunnissa suoraan Lahdentietä pitkin ja kerran tunnissa Pennalan ja Pasinan kautta (linjat 80 ja 81). Heinolasta liikennöitäisiin samaan tapaan kerran tunnissa Savontien kautta ja kerran tunnissa moottoritien kautta Lahteen (linjat 70 ja 72). Lisäksi ruuhka-aikoihin lisättäisiin muutama nopea vuoro Keskussairaalalle (linja 71). Heinolassa linja 73 ajetaan nykyiseen tapaan väliä Pirttiniemi-Kaivokatu, mutta linja kiertäisi jatkossa myös Reumanmäen kautta ja tarjoaisi Kaivokadulla vaihtoyhteyden Lahteen.

Kuuntele Radio Voiman haastattelusta, mitä joukkoliikennelogistikko Katja Suhonen kertoo uudistuksesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

 1. Heinäkuussa on vielä hiljaista, mutta elokuussa tanssitaan jo muutamalla Päijät-Hämeen tanssilavalla – katso, missä lavatansseja järjestetään
 2. Oletko todellinen Päijät-Hämeen tuntija? Testaa tietosi kuvavisassa
 3. Hammashoitokäynnit vähenivät jopa alle puoleen korona-aikana – jonojen purkuun voi mennä vuosia, arvioi Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja
 4. Heinolan kirkkoherra Janne Hatakka toivoo kirkolta suvaitsevaisuutta – "Olen surullinen, että emme mahdu samaan porukkaan, jos olemme jostain eri mieltä"
 5. Yön uutiskooste: Marinin hallituksen kykyihin luotetaan enemmän kuin Rinteen ja Sipilän
 6. Hykyn toimitusjohtaja Marina Erhola irtisanoutui THL:n ylijohtajan tehtävästä – "Ratkaisu tuntui oikealta"
 7. Suur-Hollola-ajo täyttää Lahden seudulla auki olevat hotellit – "Minilomille alkaa riittää kysyntää"
 8. Päijäthämäläisen Salpausselkä Geoparkin haku Unesco-verkostoon käynnistyi – statuksen voi saada aikaisintaan vuonna 2022
 9. Valtio jakaa kunnille 2 miljardia euroa, mutta silti jopa Helsinki tekee kymmenien miljoonien eurojen tappiot – "Veronkorotuksissa joudutaan tekemään isoja arvovalintoja", sanoo kokenut kuntakonsultti
 10. Ministeri ja Kuntaliiton toimitusjohtaja vääntävät kuntien uusien tehtävien rahoituksesta julkisen talouden sukeltaessa – "Emme usko, että valtionkaan rahat riittävät"
 11. Lauri Ilolan Esalainen: Aion päihittää Novak Djokovicin, jos se edesauttaa tapahtumakesän jatkumista
 12. Heinolan Kailas-talon rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden alussa
 13. Pääkirjoitus: Kuntapäättäjillä tiukka syksy – veronkorotuspaineet jopa ennätykselliset
 14. Henkilöauto suistui tieltä Lahdessa – katkaisi valopylvään ja puun
 15. Lahden eteläisen kehätien rakennustyöt aiheuttavat uusia liikenteen poikkeusjärjestelyjä – lue tästä useita katuja koskevat muutokset

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.