Kysely: Minkä kirjan luit viimeksi? Lahden kirjaston asiakkaat vastasivat

Tänä kesänä julkaistun kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä on lukenut tai aikoo lukea tänä kesänä painetun kirjan.