Milla Bruneaun mielestä päättäjät ja virkakoneisto ovat äärirajoilla

Yhden päätoimisen ja viiden puolipäivätoimisen puheenjohtajan malli on selkeyttänyt ja helpottanut Lahden päätöksentekoa, katsoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsenen Milla Bruneau.