Päijäthämäläiset täyttävät tunnollisesti pelastuslaitoksen itsearviointilomakkeita – nuohouksessa, poistumisteissä ja osoitemerkinnöissä on tyypillisimmin petrattavaa

Päijäthämäläiset omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen omistajat ovat keskimääräistä tunnollisempia paloturvallisuusasioissa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos lähettää vuosittain noin 4 000:lle pientalon omistajalle itsearviointilomakkeen, jonka täyttäjät arvioivat esimerkiksi palavien aineiden säilytykseen, talon numerointiin, palovaroittimiin sekä poistumisteihin liittyviä asioita. Menetelmä on osittain korvannut perinteiset palotarkastuskäynnit. Vuosittain yli 90 prosenttia lomakkeen saaneista palauttaa sen täytettynä.