Lapsiseksirikosten tutkinta-aikoja pyritään lyhentämään, ensin kartoitetaan pullonkauloja

Lapsiin kohdistuneitten seksuaalirikosten tutkinta-aikoja halutaan lyhentää. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimo on aloittanut selvityksen esitutkinnan keston syistä.