Heinolassa toimia taloudellisen tilanteen parantamiseksi ei ole tehty tarpeeksi, arvioi tarkastuslautakunta

Valtuuston tulee kyetä ohjaamaan kunnan toimintaa niin, että se selviää tulevaisuuden haasteista. Talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty, mutta toimia on tehty liian vähän.