Hartolassa rakentamisen painopiste on rannoilla

Hartolassa kaavatyö kohdistuu pitkälti kunnan ranta-alueisiin. Minna Jaakkola

Hartolassa rantojen rakentamista ohjaa kunnan tuore rantarakentamisen strategia, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2019. Ympäristölautakunta valmistelee strategiaan täydentävää ohjeistoa vielä tämän vuoden aikana.