1960-luku oli teinien aktivoitumisen vuosikymmen - "Nuoret tiedostivat aiempaa paremmin, että on sellainen asia kuin yhteiskunta ja että siihen voi vaikuttaa"

1960-lukua pidetään teinien yhteiskunnallisen heräämisen vuosikymmenenä. Teinikuntatoiminnasta väitöskirjaa Oulun yliopistoon tekevä Essi Jouhki sanoo, että nuorison valveutumista selittivät yhä suurempien joukkojen hakeutuminen oppikoulutukseen sekä elintason kasvun tuoma vapaa-ajan lisääntyminen.