Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Sysmän Rekolanvuorten alueelle suunnitellaan jälleen tuulivoimaloita – nyt voimaloita tulisi kuuden sijaan viisi

Nastolalainen tuulivoimayhtiö SolarWind by Janneniska suunnittelee viiden tuulivoimalan rakentamista Sysmän Rekolanvuorten alueelle.

Tuulivoimaloiden hankealue sijaitsee Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven välisellä rakentamattomalla metsätalousalueella. Alue on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi.

Hämeen ely-keskuksen tuoreen päätöksen mukaan tuulivoimahankkeessa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, sillä hankkeen vaikutukset ympäristöön eivät ole merkittäviä.

Hankealueelta on matkaa Sysmän keskustaan noin kolme kilometriä. Lähin pysyvä asutus ja loma-asutus sijoittuvat Ala-Vehkajärven ja Joutsjärven rannoille, sekä Nuoramoistentien ja Uusjoutsjärventien varsille.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus nousisi enintään 235 metriin, ja niiden kokonaisteho olisi 26 megawattia.

Melumallinnusten perusteella hanke täyttää tuulivoimaloiden ulkomelutasosta annetun asetuksen mukaiset ohjearvot pysyvän ja loma-asutuksen osalta. Myös matalataajuisen melun taso alittaa asumisterveysasetuksessa asetettujen sisämelun toimenpiderajat.

Kaavatyössä on huomioitava muun muassa tuulivoimaloiden näkyvyys Sysmän keskustaan.

Suomessa ei ole määritelty ohjearvoja tuulivoimaloiden välkevaikutukselle. Rekolanvuorten hankkeessa välkevaikutus alittaa lähimpien rakennusten kohdalla Ruotsissa käytössä olevan suositusarvon kahdeksan tuntia vuodessa.

Alueen puuston ja muun kasvillisuuden johdosta todellinen välkevaikutus jäänee kuitenkin pienemmäksi.

Sysmän kunnan lausunnossa ely-keskukselle todetaan, että hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan kaavan laadinnan yhteydessä. Hankkeen toteuttamiseksi tullaan todennäköisesti laatimaan tuulivoimaosayleiskaava.

Kaavatyössä on huomioitava muun muassa tuulivoimaloiden näkyvyys Sysmän keskustaan. Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, johon tuulivoimat tai niiden osat voivat näkyä, on Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema noin viiden kilometrin etäisyydellä.

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue sijaitsee hieman tätä lähempänä Ala-Vehkajärven ympäristössä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen Rekolanvuorten alueelle on ollut esillä aiemminkin.

Kotkalainen tuulivoimayhtiö OX2 kaavaili alueelle kuutta voimalaa jo vuonna 2014, mutta luopui hankkeesta muutaman vuoden suunnittelun jälkeen.

Aiemman hankkeen yhteydessä alueella toteutettiin luontoselvityksiä, joiden tuloksia on huomioitu muun muassa päivitetyssä voimaloiden sijoitussuunnitelmassa.