Huumeiden käyttö tulee ilmi liikenteessä

Huumausaineen käyttörikos tulee valtaosassa tapauksista ilmi toisen vakavan rikoksen yhteydessä.