Kuntien ja hykyn eripura voi vaarantaa Päijät-Hämeen tulevaisuuden

Kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän väliset näkemyserot pitää saada ratkaistua, jos Päijät-Hämeessä halutaan säilyttää laajan päivystyksen keskussairaala. Jos Päijät-Hämeen väestöpohjan muutos säilyy nykyisenlaisena, raja laajan päivystyksen sairaalalle tulee jossain vaiheessa vastaan. Päijät-Häme on jo nyt yksi pienimmistä maakunnista, joissa laaja päivystys säilyy.