Kuka tukkii ojan Vähä-Tiilijärvellä? Sinileväongelma kuumentaa tunteita Hollolassa

Hollolan Vähä-Tiilijärven sinilevätilanne on saattanut pahentua osittain siksi, että ihmiset ovat tukkineet järven laskuojan. Laskuoja on tukittu ilmeisesti siksi, että ihmiset ovat halunneet estää sinilevän kulkeutumisen Vähä-Tiilijärvestä Keski-Tiilijärveen. Samalla Vähä-Tiilijärven veden laatu on entisestään huonontunut, kun vesi ei vaihdu. Veden pinta nousee ja voi aiheuttaa vettymistä rantakiinteistöillä, kun järveen johdettava jäähdytysvesi ei pääse virtaamaan pois. Hollolan kunnan kuntatekniikka on käynyt avaamassa ojan useita kertoja.