Perinnöksi työttömyys, köyhyys ja tuilla eläminen – perheet halutaan avun piiriin jo ennen lapsen syntymää

Ensin hyvät uutiset: kaikista Päijät-Hämeen kolmekymppisistä noin kolme neljäsosaa on pärjännyt elämässä mukavasti. Ikävämpää on se, että huono-osaisuus periytyy Päijät-Hämeessä erityisen voimakkaasti verrattuna muuhun maahan.