Poliisi ryhtyy ostamaan kalustoa, jota aiemmin lainasi Puolustusvoimilta - hankinnoissa ainakin pimeänäkölaitteita ja lennokkeja

Poliisi hankkii itselleen aiempaa enemmän sellaista kalustoa ja materiaalia, jota se on aiemmin lainannut virka-apuna Puolustusvoimilta.