Lukijalta | Kaupunginjohtaja Pekka Timonen: Päätökset Lahti Energiasta tehdään oikeiden tietojen pohjalta

Kaupunginvaltuutettu Jorma Ratia epäili kirjoituksessaan (ESS 12.2.) kaupungin johdon antaneen valtuutetuille väärää ja harhaanjohtavaa tietoa koskien mahdollista Lahti Energian vähemmistöosuuden myynnin selvittämistä.

Haluan lyhyesti vastata valtuutettu Ratian esittämiin näkemyksiin.

Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että Lahden kaupunginvaltuusto on päättämässä siitä, tulisiko LE:n vähemmistöosuuden myyntiä selvittää. Tämän pohjalta voitaisiin punnita ratkaisun järkevyyttä. Koko yhtiön tai sen kokonaisten osien myyntiä ei harkita, vaan Lahden kaupunki omistaisi jatkossakin selkeän enemmistön yhtiöstä.

Vastuullisena omistajana Lahden kaupunki arvioi säännöllisesti yhtiöidensä toimintaa ja arvoa. Tarvittavia toimenpiteitä selvitetään valtuuston tekemien linjausten mukaisesti. Lahti Energiaa koskeva valmistelu perustuu konserni- ja tilajaoston päätökseen.

Valtuutettu Ratian mukaan on ”todella väärää ja harhaanjohtavaa” sanoa, että yhtiöllä on velkaa 500 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan Lahti Energialla oli 31.12.2018 velkaa yhteensä 496 miljoonaa euroa. Osa lainoista on otettu Lahden kaupungilta, mikä ei mitätöi velkoja. Maksajana olisi lahtelainen veronmaksaja, jos yhtiö ei syystä tai toisesta pystyisi hoitamaan velkojaan.

Kirjoituksessa väitettiin, että LE:n omistamisen vaihtoehtoja tarkastellut konsulttiyhtiö KPMG ei ole alan asiantuntija. KPMG on osallistunut eri rooleissa lukuisiin merkittäviin energia-alan yritysjärjestelyihin Suomessa ja Pohjoismaissa.

Lahti Energialla on aina ollut sähköntuotantoa enkä ole muuta sanonut. Sen sijaan LE:n sähkönmyynti on keväällä siirtymässä markkinoilla toimivaan myyntiyhtiöön, jossa LE on osakkaana yhdessä useiden energia-yhtiöiden kanssa. Asiakkaille myytävä sähkö ei enää aina ole LE:n itsensä tuottamaa.

Pääomamarkkinoiden historiallisesti poikkeuksellinen tilanne on nostanut energiayhtiöiden arvon huomattavan korkealle. Lahti Energian arvosta tehty 1,2–1,5 miljardin alustava arvio perustuu viime aikoina toteutuneisiin kauppoihin. Samalla energiayhtiöiden toimintaympäristö on nopeasti muuttumassa. LE on itse arvioinut tilannetta tilinpäätöksessään.

Tässä tilanteessa kaupungilla on erityisiä syitä pohtia yhtiön omistamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Päätös siitä, onko vähemmistöosuuden myyntiä syytä selvittää, tehdään Lahden kaupunginvaltuustossa kevään aikana.

Kirjoittaja on Lahden kaupunginjohtaja.