Jukka Oksaharju: Asumistuki on vuokrien korotusautomaatti

Asumistuki on massiivinen tulonsiirtojärjestelmä. 2010-luvulla asumistukimenot paisuivat 1,2 miljardista 2,1 miljardiin euroon – vuosittain! Jakopolitiikka on laukalla.