Kolumni: Rikkaiden lapsille taskurahaa Kelasta

Heikki Hiilamo

Lukiolaisten liitto ja monet köyhyysaktivistit parahtivat muutama viikko sitten, kun heille selvisi Kelan edellyttävän lukiolaisilta opintolainan ottamista ennen toimeentulotuen myöntämistä. Kelan väitettiin syrjivän köyhien lasten perheitä ja vaikeuttavan lukio-opintojen suorittamista.

Kritiikki tuntuu järkeenkäyvältä. Kuinka nuori uskaltautuu lähtemään jatko-opintoihin, jos jo lukiosta on tuomisina lainataakka? Sitä paitsi lukiokirjatkin ovat kalliita. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi.

Mitä jos opintotuen hakeminen ei olisi kotona asuvien lukiolaisten toimeentulotuen saamisen ehto? Vain harvat tuntuvat tietävän, etteivät vanhempien tulot vaikuta kotona asuvan 18-vuotiaan toimeentulotukeen. Jos nuorella ei ole muita tuloja eikä omaisuutta, kotona asuva nuori voi saada toimeentulotukea 356 euroa kuukaudessa. Huomattavaa on myös se, ettei Kela voi tarkistaa todellisuudessa mitään muuta varallisuutta kuin mikä näkyy verotiedoissa.

Ilman velvollisuutta opintolainan ottamiseen lähes kaikki 18-vuotta täyttäneet lukiolaiset saisivat siis toimeentulotukea. Tilanne muuttuu kesän aikana ja lukion päätyttyä.

Pääsäännön mukaan opiskelijoiden on suoritettava kesällä opintoja tai haettava kesätöitä. Lukiolaisilla ei ole useinkaan mahdollisuutta kumpaankaan. Tällöin heillä on oikeus saada toimeentulotukea kesäkuukausien ajalta. Kelan on myönnettävä toimeentulotukea kotona asumisesta ja vanhempien tuloista riippumatta.

Kun kunnat vastasivat toimeentulotuesta, ne saattoivat järjestää toimeentulotukea hakeville nuorille kesätöitä. Nyt kunnat tuskin enää ryhtyvät tähän.

Toimeentulotuki onkin eräänlainen muiden kuin opiskelevien ja työssä olevien nuorten "perustulo". Se poikkeaa universaalin perustulon ajatuksesta kuitenkin ratkaisevalla tavalla: käytännössä kaikki lisätulot vähentävät täysimääräisesti toimeentulotukea.

Tämä pätee sekä opintotukeen - opintorahaan ja opintolainaan - että työmarkkinatukeen. Pienistä työtuloista voi pitää itsellään vain viidesosan. Toimeentulotuki on äärimmäisen passivoiva.

Ensi syksystä alkaen kaikki nuoret saavat enintään 250 euroa kuukaudessa opintorahaa, joka on verollista tuloa. Summa on siis selvästi pienempi kuin 356 euron veroton toimeentulotuki. Toisin sanoen etuusjärjestelmä kannustaa nuoria aikaisempaa enemmän passiivisuuteen.

Vanhempien tulot vaikuttavat kotona asuvien lasten työmarkkinatukeen ja opintotukeen. Nuorillakin pareilla asuinkumppanin tulot ja varallisuus vaikuttavat toimeentulotukeen.

Kela ei maksa toimeentulotukea kotona asuville täysi-ikäisille nuorille, mikäli vanhemmat tosiasiallisesti vastaavat lapsen elatuksesta. Vanhemmilla ei ole elatusvelvollisuutta täysi-ikäisistä lapsista, eikä Kelalla ole tosiasiallisesti mitään keinoa selvittää, maksavatko vanhemmat lapsensa kuluja (jos rahaa vain ei kierrätetä lapsen tilin kautta).

Kohdentuuko toimeentulotuki oikein, kun kotona asuvilla nuorilla vanhempien tulot eivät vaikuta toimeentulotukeen?

Nuorten toimeentulotuen saaminen on yleistynyt erittäin nopeasti. Maaliskuussa peräti 8,3 prosenttia 18-24-vuotiaista nuorista sai toimeentulotukea.

Yksi syy yleistymiseen on, että tukea voi hakea netistä ja Kelassa asioiminen on vaivattomampaa kuin sosiaalitoimistossa. Liitteetkin voi lähettää ottamalla kännykällä kuvia dokumenteista.

Toistaiseksi emme tiedä, kuinka moni uusista toimeentulotukea saavista nuorista on muutoin hyvin toimeentulevien perheiden kotona asuvia lapsia. Arvelen, että entistä useampi.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.