Kolumni: Pienyritykset tarvitsevat digitukea

Digitalisaatio, tuo jo pidempään ja paljon esillä ollut ilmiö askarruttaa ja jopa ahdistaa useita pienyrittäjiä. Eikä ihme.

Media tulvii otsikoita, jotka pakottavat pitämään asian mielessä: ”Pysyykö Suomi mukana digikehityksessä?”, ”Digitalisaatio haastaa yritysten perinteiset toimintamallit”, ”Yksikään toimiala ei ole turvassa.”, ”Digitalisaation tunteminen työelämässä on yritykselle elintärkeää” ja ”Digiosaamisen puutteet jarruttavat bisnestä”.

Viesti on selvä. Jos ei ole mukana, ei kohta enää ole olemassa, mutta miten päästä mukaan?

Juttuja lukiessa selviää, että liikkeelle ei saa lähteä teknologia edellä. Ensin on selvitettävä omat tarpeet ja valmiudet. Päätimme selvittää päijäthämäläisten pienyritysten tilanteen EAKR-rahoitteisen #DigiLAHTI-hankkeen puitteissa. Toteutimme kohderyhmälle kyselytutkimuksen heidän digitarpeistaan ja valmiuksistaan.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että yli 70 prosenttia vastaajista huomioi digitalisaation yrityksensä strategiassa. Pienyritykset siis ottavat huomioon digiteknologian tuomat mahdollisuudet ja pyrkivät hyödyntämään niitä liiketoiminnassaan.

Määrä on hyvä, varsinkin, kun vastaava osuus Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuussa julkaisemassa kartoituksessa oli noin 50 prosenttia.

Digitaalisuuden määrittely osaksi yrityksen strategiaa ei kuitenkaan implementoidu päijäthämäläisissä pienyrityksissä käytäntöön. Digitaalisten työvälineiden käyttö liiketoiminnassa osoittautui olevan vähäinen.

Suuri joukko pienyrityksiä on siis tunnistanut digiin liittyvän tarpeen, mutta valmiuksia tarttua toimeen ei ole. Osa alueemme pienyrityksistä ei vielä ole ottanut ensimmäistäkään digiloikkaansa.

Kyselystämme selvisi, että digiosaamisen puute on merkittävä pienyritysten digitaalisten työvälineiden omaksumista estävä tekijä.

Digin tarve on siis alueellamme pääsääntöisesti tunnistettu, mutta osaamista tarttua toimeen ei ole. Elinkeinoelämän keskusliitto päätyi vastaavaan tulokseen.

EK:n viime vuoden lopulla tekemä kysely kattoi kaiken kokoisia yrityksiä kaikilla sen edustamilla toimialoilla. Tulosten mukaan 72 prosenttia vastaajista kokee yrityksensä henkilöstön digiosaamisessa olevan puutteita, jotka vaikeuttavat liiketoimintaa.

Erityisen hälyttäväätuloksessa on, että liiketoimintaa haittaavia puutteita digiosaamisessa ilmeni nyt enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin tehdyssä vastaavassa kartoituksessa.

EK esittää toimenpide-ehdotuksinaan muun muassa rahoituksen lisäämistä yritysten kasvuohjelmiin, joissa korkeakoulut olisivat mukana. Lisäksi he esittävät oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisäämistä.

Näemme, että alueen korkeakoulutoimijoilla on paljon annettavaa alueen pienyritysten digivalmiuksien kehittämiseen.

Pienyritykset Päijät-Hämeessä tarvitsevat siis tukea digin hyödyntämisessä joko ottaakseen ensimmäisen digiloikan tai päästäkseen pidemmälle digin hyödyntämisessä.

Meidän tulee löytää keinoja yritysten ja korkeakoulujen aktiivisemmalle yhteistyölle, keinoja, joilla pienyritykset voivat saada joustavasti tarvitsemaansa tukea digin hyödyntämisessä.

Minna Saunila

Sariseelia Sore

Lue lisää aiheesta