Jukka Oksaharju: Velkavuoren musta rinne

Suomeen on suunnitteilla on hallitusohjelma, jossa ei tarvitsisi lähteä leikkaamaan yhtään menoja. Silti kaavaillaan käytettävän merkittävästi lisää rahaa pysyviin menolisäyksiin. Linjaus johtaa, mitä ilmeisimmin siihen, että valtion tulopuolta pyritään paikkaamaan veronkorotuksin ja kertaluontoisin omaisuusmyynnein.