Lahden kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Airbnb-toiminnasta: "On toivottavaa, etteivät epäviralliset toimijat vaaranna majoitusalan yrityksiä ja työpaikkoja"

Uudet avoimet vuokrausjärjestelmät kuten Airbnb:t ja Uberit ovat tulleet vahvasti markkinoille. Viralliset taksiautoilijat kilpailevat freelancer-kuljettajia ja hotellit harmaata majoitustoimintaa vastaan. Näiden järjestelmien myötä viralliset yritykset menettävät asiakkaitaan ja työpaikat vaarantuvat.