Mirka Soinikoski: Hallitusohjelman kunnianhimoisille ilmastotavoitteille on kiireellinen tarve kaikilla sektoreilla

Eduskunta sai syyskuussa käsiteltäväkseen ilmastolain mukaisen ilmastovuosikertomuksen 2019. Kertomus on sarjassaan ensimmäinen ja se tuo tärkeän lisän eduskunnan työkalupakkiin, jonka avulla voidaan tarkastella ilmastotavoitteiden täyttymistä ja päästöjen vähenemistä Suomessa.