Hallituksen investoitava opetukseen

Suomen koulujärjestelmä on pitkään ollut yleinen ihailun aihe maailmalla. Peruskoulujärjestelmä on ollut käytössä pian 50 vuotta ja perusopetusta on laajennettu koskemaan myös niin sanottua 0. luokkaa eli esikoulua. Oppilaiden osaaminen on ollut maailman mittakaavassa ensiluokkaista. OECD-maiden vertailussa suomalaiset 15-vuotiaat sijoittuivat mitalisijoille kolmen vuoden välein järjestettävissä Pisa-tutkimuksissa useita kertoja peräkkäin 2000-luvulla. Mitattavia asioita ovat olleet lukutaidon lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen sekä ongelmanratkaisu.