Äänikynnys monin paikoin liian korkea

Vaaleissamme käytössä oleva d’Hondtin laskentamenetelmä lienee monen äänestäjän mielestä paitsi vaikeaselkoinen, myös hyvin epäreilu.