Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

ESS:n vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Lukijalta | Avoin kirje Lahden opetus- ja kasvatusjohtajalle: Toivon todella, että asia palautetaan valmisteluun

Tapasin sinut, Virve Jämsén, Fellmanniassa elokuussa, kun olit juuri aloittanut työsi Lahden opetus- ja kasvatusjohtajana. Keskustelimme lahtelaisesta koulumaailmasta, sen tilanteesta sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Tapaamisen lopuksi totesimme, että jatkamme avointa keskustelua niin, ettei tarvitse keskustella lehtien palstoilla.

Marraskuun 17. päivä luimme kaupungin nettisivustolta, että esität Harjun koulun lakkauttamista ja hallinnollista yhdistämistä Tiirismaan peruskoulun kanssa ja siirtoa Paavolan kampukselle. Nettisivulla kerrottiin myös, että asia esitellään sivistyslautakunnalle jo 22.11.2022. Myöhemmin olet lehdessä ilmoittanut ottavasi asian suunnittelusta vastuun. Se siitä avoimesta keskustelusta ja yhteistyöstä!

Harjun ja Tiirismaan lasten huoltajille järjestettiin 23.11.2022 kuulemistilaisuus ja koulujen opetushenkilöstölle viralliset kuulemistilaisuudet 28. ja 29.11.2022. Asiasta pyydettiin lausunnot 12.12.2022 kello 15 mennessä.

Asian valmisteluissa olet täysin unohtanut perusopetuslain ja kuntalain. Perusopetusta koskevissa säädöksissä painotetaan kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. Perusopetuslain 3 § edellyttää, että kotien kanssa tehdään yhteistyötä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet. Niissä muun muassa todetaan, että vanhempien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria.

Millä tavalla olet ottanut asian valmisteluissa huomioon vanhempien ja opettajien esiin tuomat kannanotot?

Kuntaliiton mukaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. Useita erilaisia vaikutuksia tulee tarkastella samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Mukaan päätöksentekoon tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista poliitikot voivat valita kuntalaisten näkökulmasta parhaan. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia etukäteen.

Asiasta pyydettiin lausunnot 12.12.2022 kello 15 mennessä. Kirjaamoon lähetettiin asiasta 11 lausuntoa. 13.12.2022 esittelit asian jälleen sivistyslautakunnalle ja lautakunta teki päätöksen § 140: Sivistyslautakunta päättää, että Tiirismaan ja Harjun peruskoulut yhdistetään hallinnollisesti ja Harjun toimipiste lakkautetaan 1.8.2023 alkaen.

Millä tavalla olet ottanut asian valmisteluissa huomioon vanhempien ja opettajien kuulemistilaisuuksissa ja lausunnoissa esiin tuomat kannanotot? Yhdessäkään lausunnossa ei puolleta tehtyä päätöstä. Päinvastoin, opettajat ja vanhemmat ovat olleet tyrmistyneitä asian salaisesta valmistelusta ja kiireellisestä aikataulusta. Lausunnoissa on esitetty paljon tärkeitä kysymyksiä, huolenaiheita ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Asioita on ihan hyvä joskus tarkastella ulkopuolisin silmin Riihimäeltäkin käsin, mutta vielä tärkeämpää on tuntea alueen koulumaailman vahvuudet ja historia, asioiden taustat ja kuunnella paikkakunnalla työtään tekevien opettajien ja vanhempien mielipiteitä.

On käsittämätöntä, että olet löytänyt vain yhden ratkaisuesityksen Paavolan kampuksen tilojen täyttämiseksi.

On käsittämätöntä, että olet löytänyt vain yhden ratkaisuesityksen Paavolan kampuksen tilojen täyttämiseksi. Tilojen käytön asiantuntijoina olet käyttänyt Lahden Tilakeskusta ja arkkitehtejä. Eivätkö opettajat ja koulujen henkilökunta tiedä parhaiten, millaisia tiloja ja miten paljon opetuksen järjestämiseen tarvitaan?

Toivon todella, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kuunnellaan opettajien ja vanhempien mielipiteitä ja etsitään erilaisista vaihtoehdoista lasten ja kaupungin kannalta paras mahdollinen. Päätös on liian suuri ja kauaskantoinen hätäisesti lasten kustannuksella vain rahaa ajatellen ratkaistavaksi. Päätös horjuttaa uskoa demokraattiseen päätöksentekoon.

Ihmettelen myös, miten sivistyslautakunta ei ole jättänyt asiaa pöydälle, vaan on hyväksynyt yksimielisesti sille esitetyn ainoan vaihtoehdon ottamatta saamiaan lausuntoja huomioon. Haluaisin myös kysyä, ketä varten opetus- ja kasvatusjohtaja ja muut kaupungin virkamiehet ovat olemassa?

Kirjoittaja on Lahden Seudun Vanhemmat – Laseva ry:n puheenjohtaja.