Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Lukijalta | Pienydinvoimalat tulevat, Päijät-Hämeen kannattaa valmistautua

Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on kiihdyttänyt siirtymää pois fossiilisista energialähteistä. Uusiutuvien energialähteiden ohella ydinvoima on merkittävä fossiilittoman energian lähde. Öljystä poiketen uraanin tuotanto ei ole yhtä vahvasti autoritääristen maiden hallussa eikä sen käyttö täten luo yhtä suurta ulkopoliittista riskiä.

Erityisesti liikenteen suuntaus pois tuontiöljystä tulee Ukrainan sodan ja Opec-maiden hintakikkailuiden johdosta todennäköisesti vain kiihtymään. Sähköistyminen ja mahdollinen vetytalous nostaa sähkön kysyntää, mutta luo myös uusia taloudellisia mahdollisuuksia yrityksille, kunnille ja maakunnille.

Ilmastonmuutoksen takia myös yleinen mielipide sekä suurten ympäristöjärjestöjen asenteet ovat muuttuneet ydinvoimamyönteisemmiksi. Tähän asti ydinvoimaloiden rakentaminen on ollut hidasta ja kallista. Ratkaisuksi tähän ongelmaan on ehdotettu modulaarisia reaktoreita eli pienydinvoimaloita.

Pienydinvoimalan energiatuotanto pohjautuu sarjatuotettuihin reaktoreihin, joita voidaan asentaa rakennettavaan voimalaan haluttu määrä. Sarjatuotanto nopeuttaa rakentamisprosessia ja vähentää kustannuksia, kun suurta osaa voimalasta ei tarvitse tehdä mittatilaustyönä. Sarjatuotannon vaatima standardointi auttaa myös varmistamaan laitteiden turvallisuutta.

Ensimmäisiä pienydinvoimaloita on jo suunnitteilla, ja niiden ennustetaan valmistuvan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös Suomessa tilanne on havaittu, ja pienydinvoimankin huomioivan ydinvoimalain valmistelu on jo aloitettu työ- ja elinkeinoministeriössä. Lisäksi muun muassa Fortum ja Helen ovat osoittaneet kiinnostusta pienydinvoimaloita kohtaan.

Myös panostuksia kannattaa tehdä nyt, jotta saamme uudesta voimalatyypistä Päijät-Hämeeseen mahdollisimman suuren hyödyn.

Edullista ja päästötöntä sähköä, kaukolämpöä sekä teollisuushöyryä tuottava pienydinvoimala tukisi Päijät-Hämeen elinvoimaisuutta ja teollista houkuttelevuutta sekä hiilineutraaliustavoitteita. Jotta Päijät-Hämeellä olisi paras mahdollinen asema saada pienydinvoimala maakunnan alueelle, olisi alkuvalmistelut hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pohdintaa tulisi suunnata erityisesti ydinjätteen käsittelyyn, voimalan sijoitteluun ja turvallisuuteen. Maakunnan tulisi tehdä yhteistyötä erityisesti hyvinvointialueen kanssa, jotta varmistettaisiin ensihoidon, pelastustoimen ja keskussairaalan valmius varustautua ja harjoitella säteilyonnettomuustilanteiden varalta.

Pienydinvoimaloiden tuottamaa jätettä saattaa kertyä suhteellisesti enemmän verrattuna suurempiin, perinteisiin ydinvoimaloihin. Lisäksi voimaloihin tarvittavat mutkikkaat raaka-aineet saattavat vaatia kalliita puhdistusprosesseja ennen kuin niiden aiheuttama jäte voidaan hävittää.

Yksi ratkaisu tähän olisi ydinjätteen kierrätys uudelleen polttoaineena. Tätä mahdollisuutta on hyödynnetty jo joissain Euroopan maassa sekä Japanissa ja Venäjällä.

Muutama prosentti sivutuotteista on joka tapauksessa materiaalia, jota ei voi kierrättää. Tällainen jäte on varastoitava erityisiin säiliöihin maanalaiseen säilytyspaikkaan.

Jätteen käsittelyssä Päijät-Häme voisi parhaimmillaan saada merkittävää etua, jos onnistumme valjastamaan jo olemassa olevaa osaamistamme kiertotaloustutkimuksessa myös ydinvoimaloiden tuottamien jätevirtojen käsittelyyn.

Voimalan periaatteellinen koko ja teho voi vaihdella huomattavasti yhden maatilan sähkön tuottamisesta kokonaisen maakunnan tarpeen tyydyttämiseen. Voimalalle tilan löytäminen ei todennäköisesti muodostu suureksi ongelmaksi, sillä pienimmilläänkin voimalan voi sijoittaa teollisuushallin kokoiseen tilaan. Sijoittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä kuulla kansalaisia, jotka saattaisivat joutua asumaan voimalan läheisyydessä.

Pienydinvoimalat ovat todennäköisesti pian täällä, halusimme tai emme. Jotta voimaloista mahdollisesti aiheutuvat haitat saataisiin minimoitua, täytyy kiertotalouteen ja asukkaiden kanssa keskusteluun kohdistaa huomio jo nyt.

Myös panostuksia kannattaa tehdä nyt, jotta saamme uudesta voimalatyypistä Päijät-Hämeeseen mahdollisimman suuren hyödyn.

Külmäsu on päivystyslääkäri ja Lahden Vihreiden jäsen, Pyhälammi väitöskirjatutkija (KTM), Lahden Vihreiden hallituksen jäsen.