Lukijalta | LSL:n vastaus lakkautetuista bussilinjoista: Matkustajia on ollut liian vähän

Kirjoituksissa ”Miksi Lassi-linjat poistuvat” (ESS 7.5.) ja ”Osa lahtelaisista jää ilman joukkoliikennettä” (ESS 21.6.) käsiteltiin Lassi 18- ja Lassi 19 -linjojen lopettamista.

Lahden seudun liikenteen (LSL) linjasto uudistuu kesken kesän aikataulukauden 1. heinäkuuta, koska vanhoja liikennöintisopimuksia päättyy 30. kesäkuuta ja uudet sopimukset astuvat voimaan heti seuraavana päivänä. Linjojen Lassi-linjojen 18 ja 19 liikennöintisopimus päättyy.

Liikenteen järjestämistä ja hankintaa säädellään useissa eri laeissa ja asetuksissa, eikä Lassi 18 tai Lassi 19 vanhan sopimuksen jatkaminen edes osittain ole mahdollista hankinnassa määriteltyä sopimusaikaa pidempään.

Lassi-linjoille ei ole kilpailutettu jatkoa, ja yksi syy ovat vähäiset matkustajamäärät.

Lassi-linjoilla on ollut vuonna 2021 keskimäärin 1,5 matkustajaa per vuoro. Kaikki kyytiin nousevat matkustajat on laskettu rahastuslaitteen avulla. Jos matkustaja on ollut oikeutettu ilmaismatkaan eikä tämän vuoksi ole leimannut lippuaan, kuljettaja on kirjannut matkustajan tilastoihin.

On siis erityisen tärkeää, että joukkoliikenteen rahoitus käytetään tehokkaasti.

Toinen syy päätöksiin on joukkoliikenteen linjaston suunnittelu kokonaisuutena, jossa huomioidaan kysyntä ja tarjonta. Esimerkiksi Laaksokadusta noin 200 metrin etäisyydeltä sijaitsevaa Karjalankatua pitkin kulkee tiheästi vuoroja.

Lisäksi Lahdessa 1.7.2021 aloittaneista Lempi-linjoista Lempi 2 palvelee Pyhättömän aluetta. Lempi 2 on aikaisempaa Lassi-linjaa räätälöidympi ja hakee matkustajat tarvittaessa kotiovelta.

Laaksokatua liikennöivät kaikki neljä Lempi-linjaa. Lempi-palveluliikenne on kaikille avointa kutsupohjaista joukkoliikennettä.

Matkustaja voi tilata itselleen kyydin soittamalla matkaa edeltävänä päivänä Lempi-linjan puhelinnumeroon.

Palveluliikenteen aikataulut ovat väljiä, ja asiakas voidaan noutaa sovitusta osoitteesta, kuten kotoa, ja viedä perille määränpäähän ovelta ovelle -periaatteella.

Covid 19 -pandemia on laskenut LSL:n joukkoliikenteen matkustajamääriä vuonna 2020 35 prosenttia ja vuonna 2021 37 prosenttia verrattuna vuoden 2019 matkustajamääriin. Tämä on alentanut lipputuloja, ja lisäksi liikennöinnin kustannukset ovat nyt huomattavassa nousussa.

On siis erityisen tärkeää, että joukkoliikenteen rahoitus käytetään tehokkaasti, jotta voidaan tuottaa mahdollisimman hyvää palvelua mahdollisimman monelle matkustajalle.

Vastaamme mieluusti kysymyksiin joukkoliikenteestä ja keräämme palautetta myös uudesta linjastosta palvelun kehittämiseksi.

Palautetta voi lähettää muun muassa Lahden kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta osoitteessa.

Kirjoittaja on LSL:n joukkoliikennepäällikkö.