Lukijalta | Vaaliuurnille paremman soten puolesta

Suomalaiset ottavat ison harppauksen meneillään olevissa aluevaaleissa suoran demokratian vahvistamiseksi näinä päivinä. Olen iloinen siitä, että puolueet ovat yksimielisiä perusasiasta eli haluavat meidät kaikki vaaliuurnille nykyistä paremman soten aikaansaamiseksi.

Eriävät näkemykset kuulostavat pieneltä hienosäädöltä itse kokonaisuuden kannalta. Kuntien budjettien kautta kulkevasta sote-valtion avustusten ja kuntaveroilla ja palvelumaksuilla koottavista kunnan budjettiin kirjautuvasta sote-rahoituksesta siirtyy sote-hyvinvointialueille 60 prosenttia suoraan nykyisen kuntabudjetointikierroksen sijasta.

Hallintohimmelit kaatuvat. Tulee mahdolliseksi tarkastella palveluiden tuotantoprosessia perusterveydenhuollon erityispalveluiden, sosiaalityön, lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen suurina kokonaisuuksina.

Ennalta ehkäiseviä palveluita ei unohdeta, vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työvälineet vahvistuvat. Lähdemme rakentamaan tulevaisuuden sote-keskuksia ilman jonoja.

Kohtaamme kansalaiset joustavasti kunkin elämäntilanteeseen ja sairauden laatuun sopivalla tavalla, hyvinvointi ja terveys edellä asiakaskosketuspintaa kehittämällä. Tätä tulee tapahtumaan niin lähipalveluissa, liikkuvissa palveluissa, kotipalveluissa, hoivapalveluissa kuin etä- ja digipalveluita paremmiksi kehittämällä.

Kannan huolta vapaaehtoistyön ja suomalaisen rikkaan yleishyödyllisen kansalaistoimintaperinteen turvaamisesta sote-uudistuksessa. Perinne on vahvaa ehkäisevien hyvinvointipalvelujen moninaisella kentällä ja kuntouttavassa työssä. Järjestöosaaminen on rakentunut hyvinvointivaltiomme rakennustalkoissa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen asema ja tehtävät on otettava uusien valtuutettujen työlistalle heti.

Tulevaisuus ei saa olla pelituottojen ja lottoamisen varassa, vaan ihan oikeasti osana valtion kautta hyvinvointialueille ohjautuvana kansalaistoiminta edellä kulkevana sotemme kärki-innovaationa.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen asema ja tehtävät sote-vaalien jälkeen on otettava uusien valtuutettujen työlistalle heti, kun maaliskuun alusta 2022 aloitamme uusin voimin alueellisen sote-hallinnon rakentamisen.

Ei saa unohtaa lapsia, ei niitä, joilla on kouluissa oppimisvaikeuksia ja aikuistumisen vauhti tapahtuu hiukan verkkaisemmalla tahdilla mielenterveys-, elämäntilanne tai terveyssyistä. Kaikki lupaavat paukkuja mielenterveyteen.

Tehdään sote-työpaikoista houkuttelevia, laadukkailla työpaikkojen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusohjelmilla uuden soten eetoksen hengessä ihmisarvoa kunnioittaen kaikissa kansankerroksissa ilman ikä- ja muuta syrjintää.

Mitä korkeammaksi saamme äänestysprosentin, sitä vahvempi mandaatti uusille sote-päättäjille tulee. Kaikki vaaliuurnille paremman soten puolesta.

Kirjoittaja on eläkeläisylilääkäri ja aluevaaliehdokas (vas.).

Kannan huolta vapaaehtoistyön ja rikkaan, yleishyödyllisen kansalaistoimintaperinteen turvaamisesta.