Lukijalta: Harjun terveys vastaa: Lääkärin on tärkeä hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Minna Honkanen

Lasse Koskinen nosti Etelä-Suomen Sanomien sivuilla 10.1.2022 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan esiin kokemuksia Harjun terveyden lääkärin vastaanotolla.

Kiitän palautteesta ja esitän pahoitteluni siitä, ettei kirjoituksessa esitetty palvelukokemus ole ollut onnistunut. Teemme tinkimätöntä työtä erinomaisen asiakaspalvelun eteen myös haastavassa koronatilanteessa, ja jokainen palaute on meille arvokas toimintamme kehittämisen kannalta. Yksittäiseen potilastilanteeseen en valitettavasti pysty ottamaan kantaa, mutta haluaisin avata muutamaa Koskisen esiin nostamaa seikkaa.

On erittäin tärkeää, että vastaanotolla tai etäyhteydellä tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa lääkäri hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Potilaan kysymyksiin vastataan ymmärrettävästi – lääketieteen termit selittäen niin, että potilas saa selkeän tiedon taudinkuvasta ja diagnoosista.

Sairaskertomus on työväline ammattilaisten tiedonvälittämiselle ja hoidon jatkumiselle, jolloin lääketieteellisten termien käyttö on ajoittain välttämätöntä. Ne antavat ammattilaiselle yksiselitteisemmän kuvauksen tilanteesta ja paikasta kuin kansankielinen ilmaisu.

Pahoitteluni, että lääkärin nimikyltti ei ole ollut näkyvillä. Koskinen on tässä oikeassa. Potilaalla on oikeus tietää häntä hoitava henkilökunta. Tätä kehitämme eteenpäin toiminnassamme ja tilanteen korjaaminen on meillä jo työn alla.

Otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme myös jatkossa. Palautetta voi jättää Harjun terveyden www-sivuilla kohdassa ”Anna palautetta”.

Kirjoittaja on Harjun terveyden johtava lääkäri.

Kommentoi