Lukijalta | Pelastustoimi jää soten varjoon aluevaaleissa

Aluevaalit ovat jo nurkan takana, mutta harva ihminen tietää, mistä vaaleissa äänestetään. Mediassa sote-palvelut ovat näkyvästi esillä, mutta pelastustoimi loistaa poissaolollaan.

Pelastustoimi onkin marginaalisen pieni osa tulevalla Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Kun sote-työntekijöitä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 7 500 henkilöä, niin pelastuslaitoksen henkilöstöä siirtyy 300 henkilöä.

Pelastustoimi tulee jatkossa saamaan rahoituksen samasta rahakirstusta kuin sote-palvelut. Vaarana on, että palveluita tullaan karsimaan.

Kansalaisille pelastuslaitos näyttäytyy sinisinä vilkkuina ja hälytysajona. Valitettavasti näin taitaa olla myös monen kuntapäättäjän kohdalla.

Pelastustoimi on paljon muutakin. Pelastustoimi pitää sisällään myös riskienhallintaosaston sekä tukipalvelujen henkilöstön, kuten esimerkiksi ICT- ja viestintähenkilöstön sekä korjaamo- ja varusvarastohenkilöstön. Ilman heitä pelastuslaitos on kuin paloauto ilman renkaita.

Pelastuslaitoksen palotarkastajat, paloinsinöörit ja turvallisuuskouluttaja tekevät päivittäin onnettomuuksien ehkäisytyötä, jolla pyritään tulipalojen ja muiden onnettomuuksien sekä onnettomuudesta aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen.

Onnettomuuksien ehkäisytyötä suoritetaan tekemällä palotarkastuksia kouluihin, hoitolaitoksiin ja yrityksiin. Arkipäivisin ihmiset tavoittavat palotarkastajan puhelimella tai chat-palvelusta tarvitakseen neuvontaa paloasioissa. Päivystävän palotarkastajan palveluja käytetään paljon.

Väestön ikääntyminen ja ikäihmisten kotona asuminen näkyy jo palotarkastajan työssä.

Pelastuslaitos on merkittävä turvallisuuskouluttaja yhteiskunnassamme. Pelastuslaitoksen riskienhallintahenkilöstö järjestää paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta yrityksille ja laitoksille. Pelastuslaitos vastaa myös väestönsuojelusta sekä tukee kuntia varautumisessa yhteiskunnan häiriötilanteisiin.

Pelastustoimen riskienhallintaosaston työ ei välttämättä näy katukuvassa, mutta sen puuttuminen tai heikennykset palvelutasossa huomattaisiin nopeasti.

Väestön ikääntyminen ja ikäihmisten kotona asuminen näkyy jo palotarkastajan työssä lisääntyneinä palotarkastuksina. Tulevaisuudessa palotarkastuskäynnit ikäihmisten luona sekä viranomaisyhteistyö kotihoidon ja sosiaaliviranomaisten tulee kasvamaan. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytyö ja tukipalvelut tarvitsevat riittävästi resursseja hyvinvointialueella, jotta pelastuslaitoksen palvelut voidaan turvata.

Aluevaltuusto päättää vuodesta 2023 lähtien siitä, millainen pelastustoimen palvelutaso alueella on. Jotta pelastustoimen nykyisen palvelutasoon ei tulisi heikennyksiä, tulisi aluevaltuustoon valita päättäjiä myös pelastustoimen edustajista, joilla on alan tuntemus. Aluevaaleissa ratkaistaan pelastuspalvelujen tulevaisuus.

Kirjoittaja on kärköläläinen aluevaaliehdokas (sd.).