Lukijalta | Putoavista nuorista kiinni tulevaisuuden vuoksi

Euroopan komissio on ehdottanut, että vuosi 2022 on ”Euroopan nuorison teemavuosi”.

Vuoden tavoitteet ovat nuorten kannustaminen osallistumaan demokratiaan ja kansalaistoimintaan sekä nuorten henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksen tukeminen vihreämmässä, digitaalisemmassa ja osallistavammassa unionissa. Siksi kaikki mitä teemme – Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta elpymispakettiin – tähtää nuorten tulevaisuuden turvaamiseen.

EU:lla on jo kansainvälinen opiskelijoiden vaihtoon tarkoitettu Erasmus-ohjelma, josta tuetaan muun muassa korkeakouluopiskelijoita ja perskoululaisia. Erasmuksen rahoitus kaksinkertaistettiin uudessa, vuosille 2021–2027 ulottuvassa EU-budjetissa.

Nuoria varten luodaan uusi kansainvälisen työvaihdon ohjelma, jonka nimeksi tulee Alma. Alman kautta nuori voi hankkia määräaikaista työkokemusta jossain toisessa jäsenvaltiossa. Alman kautta vaihtoon pääsevät esimerkiksi ”he, joilla ei ole työtä tai jotka eivät ole missään koulutuksessa”.

Tämän huomioiminen myös meidän valinnoissamme on tärkeää. Tulevaisuuden kestävän kasvun paras tae on jokaisen nuoren saaminen mukaan työelämään räätälöityjen opinpolkujen kautta.

Alman kautta vaihtoon pääsevät esimerkiksi ”he, joilla ei ole työtä tai jotka eivät ole missään koulutuksessa”.

Koronakriisi on iskenyt rajusti nuorten työllisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin. EU-komissio aikoo esittää, että nyt kannustetaan erityisesti niitä nuoria, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Tämä ei onnistu ilman vahvaa paikallista toimintaa.

EU:ssa alue- ja paikallishallintoa edustava Euroopan alueiden komitea on korostanut, että kunnilla olisi oltava mahdollisuus saada rahoitusta hankkeille, joilla pyritään tukemaan paikallisia nuorisoaloitteita vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen.

Kehotammekin kaikkia kuntia liittymään mukaan Euroopan nuorison teemavuoteen erityisesti koulutuksen ja nuorisotyöllisyyden näkökulmasta. Myös hyvinvointialueuudistuksessa nuorten asema on huomioitava – muutenkin kuin lakisääteisen nuorisovaltuuston kautta.

Teemavuoden tavoitteena on myös vahvistaa nuorten osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Koska Euroopan tulevaisuus on nuorissa, heiltä on kuultava meneillään olevassa EU:n tulevaisuuskonferenssissa.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen Alueiden komitean jäsen (kok.).

Korona on lisännyt alanvaihtajia Päijät-Hämeessä – Keskeisiä motiiveja toisen ammatin opiskeluun ovat työllistyminen, uupumus ja halu kokeilla jotain uutta

Korona-aika näkyy lahtelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnissa murheellisella tavalla – kouluterveyskyselyn perusteella etenkin tyttöjen tilanne huolestuttava