Lukijalta | Kasvomaskit vaikeuttavat kuuron elämää

Suomessa on yli 10 000 viittomakieltä käyttävää henkilöä, joista 5 000 on kuuroja. Suurin osa kuulovammaisista käyttää huuliolukua vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Huulioluvulla tarkoitetaan puheen lukua puhujan huulilta ja kasvojen eleistä.

Kuulovammaisen ja kuuron henkilön on normaalioloissakin vaikeaa saada puheesta selvää. Kasvomaskien käyttö on vaikeuttanut kuulovammaisten ja kuurojen elämää entisestään.

Normaali asiointi kaupassa, virastossa tai terveyskeskuksessa on haasteellista, koska heidän on vaikea kommunikoida kuulevien ihmisten kanssa. Väärinymmärryksiä sattuu päivittäin.

Kasvomaskien käyttö on saattanut kuulovammaiset eriarvoiseen asemaan ja pahimmillaan johtanut siihen, että osa kuulovammaisista on eristäytynyt omaan kotiinsa.

Kuulovammaisten henkilöiden työssäkäynti on kasvomaskien käytön takia haasteellista. Siinä missä aiemmin kuulovammaisen oli helppo olla työpalavereissa ja käytäväkeskusteluissa, maskiaikana kuulovammainen ei tiedä, kuka puhuu, eikä pysty osallistumaan keskusteluun.

Kasvomaskia pitää tietysti käyttää koronatartuntojen ehkäisemiseksi, mutta kuulovammaiset ja kuurot ihmiset tulisi ottaa paremmin huomioon. Tällä hetkellä on jo saatavilla läpinäkyviä maskeja, joissa suun edessä oleva osuus on valmistettu läpinäkyvästä muovista. Itse en ole nähnyt vielä yhtäkään tällaista maskia käytössä Lahdessa.

Kauppoihin, terveysasemille ja sairaalaan tulisi hankkia läpinäkyviä maskeja tai suosia kasvovisiirien käyttöä.

Kauppoihin, terveysasemille ja sairaalaan tulisi hankkia läpinäkyviä maskeja tai suosia kasvovisiirien käyttöä. Etenkin asiakas- ja potilastilanteisiin, joissa asioidaan kuulovammaisen kanssa, tulisi hankkia ikkunallisia maskeja.

Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien käyttäessä ikkunallisia maskeja tai kasvovisiiriä paranevat kuulovammaisten henkilöiden mahdollisuudet saada selvää puheesta, ja vuorovaikutus on molemminpuolista. Samalla he tuntevat olevansa yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä.

Kuurojen ja kuulovammaisten oikeuksien on toteuduttava myös korona-aikana.

Kirjoittaja on aluevaaliehdokas (sd.).