Lukijalta | Kylmyyttä ja kovuutta vastaan on taisteltava

Kovuus ja kylmyys kukoistavat maailmassa. Ne sulkevat portteja auttamiselta. Näin totesi presidentti Sauli Niinistö Avun maailma -lehdelle (4/2021) antamassaan haastattelussa. Humanitaarisen avun tarpeen kasvu on seurausta itsekkyyden ja omahyväisyyden lisääntymisestä.

Lukemani Sauli Niinistön ja Pertti Torstilan vuoropuhelu on osa sarjaa, jossa Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana toiminut Torstila keskustelee vaikuttajien kanssa ajankohtaisista teemoista.

Tuota suoraa puhetta aikamme tarvitsee. Vastuun kantaminen tulevaisuudestamme edellyttää rohkeutta puhua suoraan ja napakasti, vakka se synnyttäisi syyllisyyttäkin.

Olkoon korona-aika kuinka suuri haaste tahansa meille suomalaisille, ei se sulje pois sitä tosiasiaa, että meillä asiat ovat hyvin. Meillä on varaa auttaa köyhyydestä kärsivien maiden miljoonia nälkäänäkeviä lapsia maailmalla.

Myönteisyyttäni tuki aamu-tv:ssä jalkapalloilija Linda Sällströmin mielipiteen: Tasa-arvoa rakennetaan yhdessä kansallisuudesta, sukupuolesta, urheilulajista tai iästä riippumatta. Yhteistoimintavelvoite kuuluu kaikille.

Taloudellista menestymistä ja kylmää järkeä yli-ihannoiva suhtautuminen on väistymässä. Yhä useammat uskaltavat nyt kirjoittaa epävarmuudestaan ja myös tutustua omien asenteidensa rajoittuneisuuteen ja kielteisiin tunteisiinsa.

Kaikesta kielteisestä, kuten köyhyydestä ja luontokadosta, voidaan puhua syyllistämättä. Jaettu paha mieli on pienempi paha kuin yksin hautoen ja muita syyttäen kohdattu rajoittunut asenne ja torjuttu ja kiireeseen hukutettu auttamistahto.

Paneutumalla ja ajatusmaailmaamme avartamalla lisäämme nyt korona-ajan rauhoittamina ymmärtämystämme siitä, että ympäristökriisien hoitaminen ei ole vain luonnon hoitamista.

Se on meidän hyvinvointimme hoitamista ja elämän myönteisyyden vaalimista. Se on ihmisyyden vaalimista. Se on sitä, mihin Pentti Linkola toiminnallaan ihmiskuntaa kannusti. Häntä voimme nyt ehkä ymmärtää ympäristöahdistuksen ja koronan auttamina. Näin arveli filosofian tohtori ja kirjailija Tiina Raevaara Suomen Kuvalehden (n:ro 44) kolumnissaan: "Luontoahdistus ja Linkola".

Elämänmyönteisyyteen ja oikeiden arvojen esille nostamiseen meitä kannustavat myös monet laulujen tekijät ja taiteilijat. ”Elämä on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus."

Eri-ikäiset, eri tavoin tietotaitonsa hankkineet saavat nyt tiedotusvälineissä yhä enemmän palstatilaa. He tavoittavat yhä useampia lukijoita ja kuulijoita.

”Jos en taistelisi, laiminlöisin ihmisenä olemisen velvollisuutta ja joutaisin pois heitettäväksi. Olisin tarpeeton, pahimmillaan haitallinen.” Tämän raikkaan mielipiteen laukoi viisas ”vääräoppinen häirikkö”, metsäprofessori Erkki Lähde puolustaessaan Elokapinan nuoria. Hän jopa toteaa, että jos en taistelisi, laiminlöisin ihmisenä olemisen velvollisuutta ja joutaisin pois heitettäväksi.

Paitsi erittäin hyvä, myös erittäin hauska on hänestä kirjoitettu kuvaus, otsikolla "Häirikkö" (SK n:ro 47). Voimaannuin ja omasta mielestäni myös avarruin moniarvoiselle ja rauhanomaiselle maailmalle. Suosittelen tutustumaan.

Iloitsen, että nyt myös kotikuntani Sysmä, jota olen pitänyt sisäänlämpiävänä, luonnonsuojelukysymyksissä takapajuisena, omahyväisenä ja rajoittuneena, on avartunut näkemään ja myös toimimaan luontoarvoja kunnioittaen. Ehkäpä tehtyjä virheitäkin aletaan korjata.

Ajattelen nyt erityisesti kauniin Suopellon lahden poukamassa, sisääntuloväylällä sijaitsevaa parkkipaikkaa. Veneitten kookkaat, lepattavat suojapressut kaipaavat seurakseenalueen maisemointia. Ensinäkymä Päijänteelle aukeaa nyt tämän hoitamattoman venesatama-parkki-alueen takaa.

Kirjoittaja on Sysmän Päijätsalossa asuva kirjailija ja kuvataiteilija.