Lukijalta | Kaikkeen puheeseen voi sisältyä syrjintää

On vaikeaa olla puhumatta syrjimättä. Erityisesti näinä wokelluksen ja pallopääkulttuurin aikoina. Pallopääkulttuurilla tarkoitan aikaa, jolloin ihmisestä on tehty neutraali poistamalla häneltä sukupuoli.

Wokelluksella tarkoitan woke -ajattelun mukaista meuhkaamista eri medioissa.

Meuhkaaminen tarkoittaa viestintää, josta puuttuu ymmärrys kielen perimmäisestä luonteesta ja alkuperästä.

Empiiristen havaintojen perusteella hierarkia, arvojärjestys, aiheuttaa aina syrjintää.

Siksi alempiarvoisen mielestä ylemmän puhe on aina syrjivää, koska ylempiarvoisella on aina jotakin enemmän, joka sitten ilmenee myös käytetyssä kielessä usein intressien, etujen, ristiriitana.

Yhteiskunnan tuotantojärjestelmä perustuu yksityiseen omistamiseen ja hierarkiaan.

Syrjimisen ongelma ei ratkea kiellettyjen sanojen listoilla.

Joku omistaa tuotantovälineet ja toinen tekee työtä tämän omistajan johdon ja valvonnan alaisuudessa ja kerryttää vaurautta määritelmien mukaisesti maksimaalisesti pelkästään omistajille.

Rotuongelmassa erityisesti on käynyt ilmi ihmisten välinen eriarvoisuus. Eikä tämä koske ainoastaan mustaa väestönosaa, vaan ylipäätään kaikkia ihmisiä ihonväriin katsomatta.

Syrjimisen ongelma ei ratkea kiellettyjen sanojen listoilla, ihmisen pää palloksi muuttamalla, naistentaudit tautiluokituksesta poistamalla tai anatomian kirjat polttamalla.

Vallankumoustakin on kokeiltu, useampaankin kertaan, mutta tulokset näyttävät laihoilta.

Syrjimätön puhe edellyttää hierarkioiden ja etuoikeuksien poistamista tai ainakin kohtuullistamista.

Se lienee erityisen haastava tehtävä, kun jo ravintoketjukin näyttää hierarkiselta.