Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Lukijalta | Lastensuojelu toteutuu terveysneuvonta Jelpissä lainmukaisesti – Huumeiden käyttö on lastensuojeluilmoituksen tekemisen peruste

Pro Lahti -ryhmän kaupunginvaltuutetut Jari Pykäläinen ja Pasi Tuomaila arvostelivat 30.10. ja uudelleen 26.11. Etelä-Suomen Sanomien mielipidesivulla Via Dia ry:n huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapiste Jelpin ja Päijät-Soten toimintaa.

Kirjoittajien mukaan Jelpistä ei tehdä lastensuojeluilmoituksia alaikäisistä käyttäjistä. He pitivät ristiriitaisena sitä, että esimerkiksi C-hepatiittia sairastavista tehdään ilmoitus henkilötiedoilla, mutta selvästi alaikäisiltä vaikuttavista ei. Lopuksi kirjoittajat ihmettelivät neuvontapisteen sijoittamista korkeintaan kahden kilometrin etäisyydelle torista.

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvonta perustuu tartuntatautiasetuksen (146/2017) 6 §:ssä mainittuun kunnan velvollisuuteen huolehtia suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta. Asetus ei mainitse nimettömyyttä, mutta kaikkialla Suomessa suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta on matalan kynnyksen toimintaa, johon voi hakeutua nimettömänä.

Syynä on se, että huumeidenkäyttäjillä on paljon pelkoa viranomaisia kohtaan sekä huolta huumeidenkäytön paljastumisen seurauksista. C-hepatiitti ja HIV ovat tartuntatautiasetuksen mukaisia valvottavia tartuntatauteja, joita vastaan ei ole olemassa rokotetta. Niiden ehkäisy on kuitenkin mahdollista terveysneuvonnan ja pistosvälineiden jakamisen avulla.

Jos sairaus todetaan, lääkärin on tehtävä ilmoitus, josta ilmenevät potilaan tunnistetiedot. Tartuntatautia ei voida hoitaa nimettömänä.

Uuden kilpailutuksen valmistelussa voidaan arvioida myös terveysneuvonnan sijaintia varmistaen palvelun saavutettavuus.

Jelpin tulee tehdä lastensuojeluilmoitus, jos alaikäinen huumeita käyttävä asiakas antaa henkilötietonsa. Lastensuojeluilmoitus tehtävä myös, jos lapsen nimi muutoin tiedetään.

Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ja viipymättä tekemään lastensuojeluilmoituksen lapsesta, jonka oma käyttäytyminen edellyttää mahdollisesti lastensuojelulain mukaisten tukitoimien tarpeen arviointia. Huumeiden käyttö on lastensuojeluilmoituksen tekemisen peruste.

Jos aikuisen asiakkaan henkilöllisyys tiedetään, on Jelpin työntekijällä velvollisuus sosiaalihuoltolain 44 §:n nojalla varmistaa asiakkaan mahdollinen hoitovastuu lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve vaatii selvittämistä ja siten lastensuojeluilmoituksen tekemistä.

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Lapsen tilanne tulee arvioida toisin kuin aikuisen tilanne. Jos lapsi omalla käytöksellään vakavasti vaarantaa itseään, on käyttäytymiseen ehdottomasti aina puututtava. Hyvinvointiyhtymä on huolehtinut yhteistyössä palveluntuottajan kanssa, että terveysneuvonta Jelpin toiminta noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimuksia.

Yhtymä kilpailutti terveysneuvontatoiminnan 2019 edellyttäen päihdehuoltolain 6 § mukaisesti, että palvelun on oltava yhtymän eri kunnista tulevien asiakkaiden helposti saavutettavissa. Tämän takia todettiin, että palvelun tuli sijaita lähellä Lahden keskustaa. Alle kahden kilometrin etäisyyttä torilta pidettiin vielä helposti saavutettavana.

Uuden kilpailutuksen valmistelun yhteydessä voidaan arvioida myös toiminnan sijaintia varmistaen kuitenkin palvelun saavutettavuus.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja.

Naapuri vaatii narkomaanien tukipisteelle lähtöpasseja Lahden Paavolassa: "Kukaan ei ole osoittanut jonkun toisen ihmisen takapihaa", vastaa Jelppiä pyörittävän yhdistyksen puheenjohtaja – kuuntele podcast