Lukijalta | Mitä ely-keskuksien on tarkoitus edistää?

”Ely-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.” Näin lupaavasti kertoo ely-keskus.fi-verkkosivu.

Mitä tapahtuu käytännössä? Miten ely-keskus on edistänyt esimerkiksi Hartolan Vuorenkylän kehittämistä?

Itä-Häme-lehdessä julkaistiin viime viikolla kaksi juttua ely-keskuksen toiminnan tuloksista Vuorenkylässä. Ensinnäkin kyläläiset itse tarttuivat työhön ja täyttivät Harantien kuoppia murskeella. Vuorenkylässä on monenlaista yritystoimintaa. Se ei tunnu valtion virastoa hätkäyttävän, että se panisi toimeksi ja korjaisi kunnolla Vuorenkyläntien.

Siihenkin on vuosien mittaan syntynyt vaarallisia kuoppia. Mitä sitten tulee Hartolan muiden haja-asutusalueiden tieverkostoon, ei voi antaa valtiolle kiitosta niidenkään hoidosta.

Kyläkaupalla on vakituinen toimilupa, vaikkei se ole kaukana tiestä.

Toisesta myös Etelä-Suomen Sanomissa julkaistusta jutusta saattoi lukea, miten kaltoin ely-keskuksen lupapäällikkö on kohdellut Kivibaaria torppaamalla sen toimiluvan. Ei virkamies edes ole katsonut tarpeelliseksi käydä paikan päällä tutkailemassa, haittaako baari todella tienpitoa tai vaarantaako se liikennettä.

Vastapäätä tien toisella puolella sijaitsevalla kyläkaupalla on vakituinen toimilupa, vaikkei se ole kaukana tiestä. Tavallinen tallaaja miettii mielessään, että valtion virkamiehet eivät ole kovin johdonmukaisia tehdessään päätöksiä ja että tämä epäjohdonmukaisuus ei edistä alueellista kehittämistä.

Valtion virkamiehet eivät ole kovin johdonmukaisia tehdessään päätöksiä.

Vuorenkylän monimuotoinen yritystoiminta sen sijaan edistää paikallista ja alueellista ja valtakunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, puhumattakaan nyt niiden tuottamista veroeuroista, joista valtionkin luulisi olevan kiinnostunut.

Ely-keskuksen lupapäällikkö voisi kääntää ajatuksensa niin, että ne todella suuntautuisivat oikeasti toteuttamaan ely-keskuksen verkkosivun hienoja määritelmiä. Käytännössä hän voisi käyttää valtaansa ja myöntää Kivibaarille vakituisen toimiluvan.

Kirjoittaja on hartolalainen kunnanvaltuutettu (kesk.).