Lukijalta: Asiakasmaksut perii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, ei yksityinen palveluntuottaja

Corinne Soini

Riitta Lalla on mielipidekirjoituksessaan (ESS 31.8.) toivonut ikäihmisille taloudellista neuvontaa asiakasmaksuihin liittyen.

Sosiaalihuoltolain mukaan järjestettävän tehostetun palveluasumisen (ympärivuorokautisen hoivan) asiakasmaksut ovat muuttuneet 1.7.2021. Asiakasmaksut ovat nyt lakisääteisesti määrättyjä ja siten samanlaiset kaikkialla Suomessa. Asiakasmaksut perii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, ei yksityinen palveluntuottaja.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu perustuu henkilön nettotuloihin, joista vähennysten (mm. vuokra, lääkekulut) jälkeen peritään asiakasmaksuna 85 prosenttia. Mikäli pienempituloinen puoliso jää kotiin, on asiakasmaksuprosentti 42,5 yhteenlasketuista nettotuloista.

Mikäli ikääntyneellä on taloudellisia vaikeuksia asiakasmaksujen suhteen, hän voi anoa asiakasmaksun alennusta. Asiakasmaksuihin ja taloudelliseen tilanteeseen saa neuvoja ja apua Asiakasohjaus Siirin neuvonnasta sekä asiakasmaksupäätöksen tekijältä.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asiakasohjauksen tulosaluejohtaja.

Kommentoi