Lukijalta | Suomen kansa ansaitsee anniskelureformin

Suomalainen alkoholikulttuuri on viime vuosina kehittynyt erinomaiseen suuntaan. Humalahakuisuus onkin eritoten maamme nuorison keskuudessa vähentynyt radikaalisti tervehenkisen ajanvietteen hyväksi.

Tätä trendiä olisi valtiovallan ehdottomasti tuettava uudella anniskelureformilla: Ravintola-alan härskiä sääntelyä tulisi ehdottomasti purkaa puhumattakaan kohtuuttoman korkeista ravintola-alkoholin verokannoista. Ravintoloiden anniskeluveroa tulee laskea. Tämä voitaisiin rahoittaa sekä veronkevennysten dynaamisilla vaikutuksilla että alkoholin vähittäismyynnin veronkorotuksilla.

Vähittäismyyntiin kannattaisi sisällyttää myös alkoholin etämyynti. Se siis sallittaisiin, mutta sille säädettävä verokanta ei vetäisi vertoja ravintola-alkoholille, jonka verokanta puolestaan laskettaisiin mahdollisimman matalalle tasolle. Näin kuluttajia kannustettaisiin edullisen ravintola-anniskelun pariin houkutteleviin, turvallisiin ja tervehenkisiin olosuhteisiin salakapakoiden ja kotiolojen sijaan.

Ravintola-anniskelun verokannan reipas kevennys laskisi hintoja, jolloin kasvava kulutuskysyntä olisi omiaan laajentamaan tarjontaa: erilaisia loungeja, krouveja, bistroja, diskoja ynnä muita ravintoloita voisi syntyä nykyistä enemmän kaupunkikeskustojen kortteleihin suuren maailman elkein. Tämä puolestaan takaisi maamme alkoholikulttuurin suotuisalle kehitykselle mitä erinomaisimmat lähtökohdat.

Anniskelureformi voisi myös olla omiaan eliminoimaan alkoholihaittoja: ravintoloiden ovilta käännytettyjen ongelmakäyttäjien suhteellinen ostovoima vähittäis- ja etämyynnin puolella voisi verokantojen korotuksen myötä laskea, jolloin kyseiseen segmenttiin kohdistuva tarjonnan supistaminen tehostaisi kohtuullisen alkoholinkäytön lähtökohtia.

Suomen alkoholikulttuurissa on kehittymisen mahdollisuuksia, jotka olisi syytä lunastaa oitis olosuhteiden normalisoituessa.

Toisaalta ravintola-alkoholin huokeammalle verokannalle olisi olemassa kestävä rahoituspohja, ja mikä parasta, kuluttajat saisivat yleisesti ottaen lisää valinnanvaraa tarjonnassa piilevän potentiaalin päästyä kunnolla kukoistamaan.

Kulkutaudin takia suuresti kärsinyt ravintola-ala kaipaa kohennusta. Toisaalta suomalaisessa alkoholikulttuurissa on kehittymisen mahdollisuuksia, jotka olisi syytä lunastaa oitis olosuhteiden normalisoitumisen myötä.

Kaikkein eniten piristystä ankeiden aikojen päätyttyä tarvitsevat kuitenkin kuluttajat eli tavalliset ihmiset.

Kirjoittaja on lahtelainen ekonomi.