Ehdokkaalta: Liikuntaedistämisaktiivisuutta Lahdessa on parannettava

Salla Mäkelä

Valtakunnallisesti säännöllisesti kokoontuvat liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteiset asiantuntijaelimet ovat edelleen suhteellisen harvinaisia (35 prosenttia), ja liikuntaneuvonnan palveluketjujen sopimisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa yhdessä on vielä kehitettävää (58 prosenttia). Kolmasosa kunnista ei esittele liikunnan ydintietoja luottamushenkilöille.

TEA2020 tiedonkeruu kertoo karua totuutta lahtelaisesta liikuntaedistämisaktiivisuudesta. Erityisesti seuranta- ja tarveanalyysipuolella on valtavasti kehitettävää. Hyvinvointikertomuksessa ei seurata työikäisten, ikääntyvien tai liikkumis- ja toimintaesteisten liikunta-aktiivisuutta. Sitä vastoin lasten ja nuorten toimintaa ja seuratoimintaan osallistuvien lasten osuutta seurataan aktiivisesti. Samanlainen suuntaus on nähtävillä, kun asioita esitellään luottamushenkilöille tai johtoryhmälle. Edelleenkin meillä on mittarit olemassa vain lasten ja nuorten osalta.

Kunnan liikuntapaikkojen osalta kaikki muut, paitsi lähiliikuntapaikat, ulkoilupaikat ja vesiliikuntatilat näyttävät heikkoa tulosta. Kunnalla ei ole riittävästi pallokenttiä, jääurheilualueita ja liikuntasaleja kuntalaisten käyttöön. Henkilöstön osalta resurssit ovat myös heikot. Erityisesti liikunnanohjaushenkilöstössä tilanne on erittäin heikko, minkä tulisi olla yksi painopistealueista, että saadaan kuntalaiset liikkumaan. Tämä osa-alue kun ei voi yksin olla seurojen tai kolmannen sektorin toimijoiden vastuulla.

Koulupäivän liikuntaa lisääviä toimenpiteitä tulisi myös kehittää muun muassa lisäämällä sisäliikuntatilojen hyödyntämistä liikuntatuntien ulkopuolella, oppilaiden aktivointia koulumatkaliikuntaan sekä lisätä välituntiliikuttajien määrää kouluissa. Mielestäni paras lääke oppilaiden vähäiseen liikkumiseen on edelleen tunti liikuntaa koulupäivän aikana, tapahtuu se sitten salissa, luonnossa tai ulkokentällä minkä tahansa aineopetuksen yhteydessä, kun se siihen hyvin linkittyy.

Tarvitsemme iltakoulua luottamushenkilöille, jossa käydään läpi liikunnan vaikuttavuutta ja sen valtavaa merkitystä hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämän lisäksi Lahti tarvitsee hyvinvointistrategian rinnalle urheilustrategian, joka sisältää liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman, liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksen sekä suunnitelman tulossa olevista liikuntahankkeista.

Kirjoittaja on lahtelainen urheiluseura- ja urheilujärjestötoimija sekä kuntavaaliehdokas (kok).

Kunnalla ei ole riittävästi pallokenttiä, jääurheilualueita ja liikuntasaleja kuntalaisten käyttöön.

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi