Ehdokkaalta: Maksuton ehkäisy toteutettava viimein Päijät-Hämeessä, kuntien kokemukset ovat kannustavat ja tutkimustulokset kiistattomat

Elisa Lientola, Maria Mäkynen, Marko Helin

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, maksutonta ehkäisyä on palloteltu Lahden kaupunginhallituksen, hyvinvointikuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen välillä vuodesta 2018 lähtien.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille 1.8. alkaen olisi toteutuessaan maksanut 110 000 euroa. Kaiken kaikkiaan maksuttoman ehkäisyn vuosittaiset kustannukset olisivat noin 265 000 euroa.

Vuonna 2019 koko Päijät-Hämeen alueella 15-24-vuotiailla naisilla oli raskaudenkeskeytyksiä 11 tuhatta naista kohden eli yhteensä 105 keskeytystä. Raskaudenkeskeytyksestä aiheutuneet vuoden 2019 kustannukset olivat noin 168 000 euroa.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille vähentäisi raskaudenkeskeytyksiä, niistä aiheutuvia kustannuksia ja vähentäisi muun muassa klamydiatartuntoja. Esimerkiksi Raumalla, missä maksuton ehkäisy on käytössä, nuorten klamydiatartunnat ovat laskeneet kolmanneksen. Euroissa säästöä on kertynyt noin 100 000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja Kari Lempisen (sd.) mukaan kyse ei ole rahasta. Herääkin kysymys, onko vastustus joko vakaumuksellinen tai periaatteellinen – siis puoluepoliittinen?

Myönteinen päätös maksuttomasta ehkäisystä palauttaisi nuorten luottamuksen nyt farssilta näyttävään poliittiseen päätöksentekoon. Nuoria eikä meitä nuorten puolesta puhujia juuri naurata.

Herääkin kysymys, onko vastustus joko vakaumuksellinen tai periaatteellinen – siis puoluepoliittinen?

On tärkeää, että nuoret oppivat huolehtimaan omasta ja toisten seksuaaliterveydestä. Ehkäisyn maksuttomuus tekisi seksuaaliterveydestä tasa-arvoisempaa, madaltaisi vastuun kantamisen sekä seksuaaliterveydestä keskustelemisen kynnystä. Se myös tasaisi ehkäisystä aiheutuneita kuluja sukupuolten kesken.

Kouluterveyskyselyjen mukaan lahtelaisilla nuorilla on paljon petrattavaa ehkäisyn suhteen. Paitsi suunnittelemattomia raskauksia ja abortteja, ehkäistäisiin maksuttomuuden avulla muun muassa sukupuolitauteja, kohdunkaulasyövän riskiä ja mielenterveysongelmia. Perheen perustamisen pitää tapahtua silloin, kun siihen on valmius ja tahto – ei vahingossa väärässä elämäntilanteessa.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on lopulta säästötoimi ja perustuu THL:n ja Väestöliiton suosituksiin.

Seksuaaliterveyden edistämisen vastuu on kunnilla, mutta sen hoitamiseen ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on lopulta säästötoimi ja perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Väestöliiton pitkäaikaisiin suosituksiin.

Maksutonta ehkäisyä tarjoavien kuntien kokemukset ovat kannustavat ja tutkimustulokset kiistattomat, kuten Rauman esimerkistä voidaan huomata.

Miksemme toteuttaisi Lahdessa muissa kaupungeissa hyväksi havaittua mallia nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?

Kirjoittajista Lientola on vasemmistoliiton, Mäkynen SDP:n ja Helin vihreiden kuntavaaliehdokas.

Kommentoi